ภาพกิจกรรมปี ๒๕๕๒
ผอ.สงกรานต์ แสงวงศ์ทอง และครูวัชรา เอี่ยมศิริ จัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอมให้กับนักเรียน ประถมต้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูทองสุข ครูจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ฟรี
ผอ.สงกรานต์ แสงวงศ์ทอง และครูวัชรา เอี่ยมศิริ จัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอมให้กับนักเรียน ประถมปลาย ระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ค. - ๒ เม. ย. ๒๕๕๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูทองสุข ครูจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ฟรี
ชนะเลิศการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ( Presentation ) ระดับช่วงชั้นที่ ๑ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
<< รายละเอียด >>
พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๒
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
<< ภาพกิจกรรม >>
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย นำนักเรียนโครงการธนาคารขยะ ลดภาวะโลกร้อน ดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
<< ภาพกิจกรรม >>
นายเกียรติศักดิ์ บางพระ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ฉช.เขต ๑ ผอ.โรงเรียน คณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
<< ภาพกิจกรรม >>
ครู - นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน ณ วัดบางปลานัก เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
๓ และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
<< ภาพกิจกรรม >>
วันต่อต้านยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
<< ภาพกิจกรรม >>
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา