เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  คำขวัญ / ปรัชญา

คำขวัญ

วิชาการเด่น   เน้นคุณธรรม   นำวินัย
ใฝ่กีฬา   รักษาสิ่งแวดล้อม


ปรัชญา

นตถฺ   ปญฺญา   สมา   อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"


อักษรย่อของโรงเรียน

บ.ป.น.


สีประจำโรงเรียน

เขียว - เหลือง 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา