เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       โรงเรียนในกลุ่มวิชาการ ๕
ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชฯ
ร.ร.บ้านวังตะเคียน
ร.ร.วัดหนามแดง
ร.ร.วัดชนะสงสาร
ร.ร.วัดแพรกนกเอี้ยง
ร.ร.บ้านแขวงกลั่น
ร.ร.วัดนิโครธาราม
ร.ร.วัดเทพนิมิตร
ร.ร.บ้านบางแก้ว
ร.ร.วัดสัมปทวน
ร.ร.วัดสมานรัตนาราม
ร.ร.วัดสายชล ณ รังษี
ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ร.ร.วัดเกาะจันทาราม
       โพล (Poll)

คุณภูมิใจแค่ไหนที่เรียน
โรงเรียนวัดบางปลานัก

ภูมิใจมากที่สุด
ภูมิใจมาก
ภูมิใจนิดหน่อย
ไม่เลยจ้า! หาอะไรก็เจอ !
::> ลองซิ <::

บ้านครูทองสุข  เอี่ยมศิริขณะนี้เวลา    
  ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / โครงการ
วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉลองพระชนมยุ ๘๔ พรรษา มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
<< ภาพกิจกรรม >>
วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
<< ภาพกิจกรรม >>
วันนี้โรงเรียนจัดให้มีพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา นำไปถวาย ณ วัดบางปลานัก เพื่อปลูกฝักให้นักเรียนมีจิตใจที่ดีงาม และเข้าวัดเพื่อพัฒนาจิตใจ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
<< ภาพกิจกรรม >>
วันนี้โรงเรียนจัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนทุกคนฝากตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
<< ภาพกิจกรรม >>
วันนี้ผอ.สงกรานต์ พานักเรียนไปเล่นอังกะลุงงานนมัสการพระพุทธโสธร และงานกาชาด จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
<< ภาพกิจกรรม >>
วันนี้ผอ.สงกรานต์ และคณะครูพานักเรียน และผู้ปกครองเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว และเขาดิน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
<< ภาพกิจกรรม >>
วันนี้คณะครูพานักเรียนไปทัศนศึกษางานวิทยาศาสตร์ ณ ไบเทคบางนา
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
วันนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มีพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และการแสดงความกตัญญูต่อแม่ของลูก ๆ โรงเรียนวัดบางปลานัก
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
<< ภาพกิจกรรม >>
บริการรับซื้อทุกวันพฤหัสบดีโครงการธนาคารขยะ นักเรียนแยกประเภทขยะ เพื่อนำไปจำหน่ายหารายได้เพิ่ม และนำมาประดิษฐ์ของเล่นของใช้
<< ภาพกิจกรรม >>
โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะดวก สะอาดและปลอดภัย โดยปรับพื้นสนาม และเทปูนสนามโรงเรียน ได้รับความร่วมมือและเงินสมทบทุนจากชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดบางปลานัก
วันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
โรงเรียนจัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูและให้โอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวที และฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ผอ.สงกรานต์ แสงวงศ์ทอง และครูวัชรา เอี่ยมศิริ จัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอมให้กับนักเรียน ประถมต้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูทองสุข ครูจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ฟรี
ผอ.สงกรานต์ แสงวงศ์ทอง และครูวัชรา เอี่ยมศิริ จัดให้มีการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอมให้กับนักเรียน ประถมปลาย ระหว่างวันที่ ๒๙ มี.ค. - ๒ เม. ย. ๒๕๕๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครูทองสุข ครูจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ฟรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3 ณ ค่ายโรงเรียนวัดบางปลานัก
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
<< ภาพกิจกรรม >>


นายสงกรานต์ แสงวงศ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

>> สารจากผู้อำนวยการ <<
โรงเรียนในฝัน ห้องเรียนทันข่าว ห้องพักครู มุมนักเรียน ศูนย์ปฏิบัติการ GPA Doc สารสนุก Pil Obec เส้นทางสู่นวัตกรรมการศุกษา ศูนย์รวมสื่อ ObecLMS ObecMOU พบคุณหญิง ห้องผู้บริหาร

สถิติผู้เยี่ยมชม


เริ่มนับวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒

ควรปรับหน้าจอเป็น
1024 x 768
ขนาดอักษรเป็น Medium

โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา