เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
คำขวัญ / ปรัชญา
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวนนักเรียน
ผลงานนักเรียน
       รวมภาพกิจกรรม
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
       แหล่งเรียนรู้
E - Book Multimedia
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ศิลปะ
สุขศึกษา และพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขณะนี้เวลา    
  บุคลากรโรงเรียนวัดบางปลานัก


นายสงกรานต์   แสงวงศ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ว่าง  
ประจำชั้น ป.๖

นางพวงเพ็ญ   เทพสุภรณ์กุล
ครู อันดับ คศ.๓
ประจำชั้น ป.๕

นางสุนันทา   ประเสริฐสุข
ครู อันดับ คศ.๒
ประจำชั้น ป.๔

นางรัชฎาพรรณ กิจประมงศรี
ครู อันดับ คศ. ๒
ประจำชั้น ป.๓

นายสุธรรม   รอบคอบ
ครู อันดับ คศ.๓
ประจำชั้น ป.๒

นางลักษณ์นาม   หริพงศ์  
ครู อันดับ คศ.๓
ประจำชั้น ป.๑

 
นางมุกดา   ใจสมัคร
ครูผู้ช่วย
ประจำชั้น อนุบาล ๒

นางวัชรา   เอี่ยมศิริ
ครู อันดับ คศ.๓
ประจำชั้น อนุบาล ๑

 
 
โรงเรียนวัดบางปลานัก ( สหกรณ์สิริประชาบำรุง ) หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา